x
Aktualności
x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Podpisanie umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
2016-05-19 |

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 17 maja 2016 r. w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Tym samym rozpoczynamy proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszarów gmin: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin oraz Trzcianne. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju naszego obszaru.

 

Strategia zakłada finansowanie projektów w ramach dwóch programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 9 mln zł.;

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 18 mln zł.

 

W dniu wczorajszym Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał 13 umów z Lokalnymi Grupami Działania (w tym z jedną Lokalną Grupą Rybacką) na kwotę 71,6 mln euro.

 

Główne cele zaplanowane do realizacji w ramach LSR:

 

Cel główny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska, dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.

 

Cel główny 2: Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej  i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

 

Cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu LGD - Fundusz Biebrzański

 

Cel główny 5: Rozwój społeczności lokalnych w oparciu o produkcję, dystrybucję i promocję produktów lokalnych oraz dbałość o tradycję, tożsamość lokalną i dziedzictwo kulturowe.

 

Do pobrania:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 <pobierz plik> format .pdf

Planowany harmonogram naborów wniosków <pobierz plik>

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów <pobierz plik>

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów <pobierz plik>