x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

„Zwierza w tkaninie ludowej” – XVIII Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2010
2012-07-24

„Zwierza w tkaninie ludowej” – XVIII Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2010. Operacja została zrealizowana poprzez następujące działania:

  1. Organizację konsultacji dla uczestników konkursu- udział w nich wzięło 10 osób. Konsultacje przeprowadził etnograf Muzeum podlaskiego na wystawie tkanin w Tykocinie.
  2. Organizację konkursu na tkaninę dwuosnowową. Do konkursu zgłosiło się 10 osób deklarując wykonanie 15 tkanin. Do oceny przedłożono 16 tkanin wykonanych przez 10 tkaczek. Prace oceniła 4- osobowa komisja, w skład której wchodzili fachowcy w dziedzinie sztuki ludowej Podlasia (etnografowie i plastyk).
  3. Organizację wystawy pokonkursowej w Izbie Tkactwa regionalnego w GOKSiT w Janowie, którą odwiedziło ok. 200 osób.
  4. Wydanie 500 szt. katalogu z XVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową, w którym zamieszczono kolorowe zdjęcia tkanin konkursowych oraz tekst na temat tkactwa, tkaczek i tematyki konkursu. Katalog jest rozprowadzany nieodpłatnie w celach promocyjnych lokalnej twórczości ludowej i dziedzictwa kulturowego.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE, PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader w wysokości 3.766,15zł.